De komende tijd maak ik geen afspraken met galeries. Ik zal af en toe meedoen aan kunstenaarsinitiatieven.Wel stel ik het op prijs als belangstellenden mijn atelier bezoeken. Atelierbezoek is mogelijk op afspraak. Het is aan het Singel in Amsterdam. 06-12584930

 Op het schilderij hiernaast ziet u het atelier, rechtsboven op de tweede verdieping.